2020. július 14. (kedd) 11:00

Sorszám

Javaslat címe

Letölthető fájl

1.

Javaslat a díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe díj, a Karcagért Emlékérem és a Karitatív tevékenységért díj, valamint a Karcag Város Közszolgálatáért díj alapításáról és adományozásáról szóló 1/1991. (II.05.) Karcag, Városi Önkormányzati rendelet módosítására
(Az anyag ülés előtt kerül kiosztásra!)

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

2.

Javaslat belvíz védelmi feladatok ellátásához céltartalék képzésére

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

3.

Javaslat a muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) című pályázaton való részvételre

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

4.

Javaslat Karcag Városi Önkormányzat által adományozható elismerésekre
(Az anyag ülés előtt kerül kiosztásra!)

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

5.

Javaslat a Karcag Kincse Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízásának megszüntetésére

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

6.

Javaslat a Karcag Kincse Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízására

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

7.

Javaslat a Karcag, Kórház utca 25. TT. 5. ajtószám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

Frissült: 2020.07.10. 13:03