2020. július 09. (csütörtök) 15:00

Sorszám

Javaslat címe

Letölthető fájl

1.

Beszámoló a település közrend és közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Dr. Karsai Lajos kapitányságvezető

 

2.

Tájékoztató a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Molnár László kirendeltség-vezető

 

3.

Tájékoztató az Akácliget Fürdő szezonnyitó felkészüléséről, várható feladatokról

Előadó: Andrási István ügyvezető

 

4.

Tájékoztató a város kül- és belvízvédelmi helyzetéről, valamint a további feladatokról

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

5.

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetre

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

6.

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi maradványának felhasználásáról szóló rendelet-tervezetre

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

7.

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

8.

Javaslat a közterület rendeltetéstől eltérő használatáról szóló  3/2019. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Rózsa Sándor jegyző

 

9.

Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított alapítványok, illetve közalapítványok tevékenységéről

Előadók:   Gyurcsek János alpolgármester

 Kuratóriumok elnökei

 

10.

Javaslat a Madarász Imre Egyesített Óvoda „NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása NTP-OTKP-20” című pályázaton való részvételére

Előadó: Gulyás Ferencné intézményvezető

 

 

11.

Javaslat az 507/2 és 507/3 hrsz-ú (volt TITÁSZ tanpálya) haszonbérbe adásáról szóló 205/2010. (IV.29.) "kt." számú határozat módosítására

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

 

12.

Javaslat a járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázaton való részvételre

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

 

13.

Javaslat a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítására kiírt pályázaton való részvételre

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

14.

Javaslat a „Nyitott közösségi terek kialakítása Karcagon” című pályázat benyújtására

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

15.

Javaslat a leromlott városi területek rehabilitációjának megvalósítására kiírt pályázaton való részvételre

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

16.

Javaslat új közösségi helyszín kialakításának megvalósítására kiírt pályázaton való részvételre

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

17.

Javaslat az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó nevelési- és oktatási intézményekben a gyermekétkeztetés biztosítása érdekében kötendő ellátási szerződésekről szóló 235/2002. (V.28.) ,,kt.” sz. határozat módosítására

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

18.

Javaslat a Nagykun Víz-és Csatornamű Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: Andrási István ügyvezető

 

19.

Beszámoló a Nagykun Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Andrási István ügyvezető

 

20.

Beszámoló a Nagykun Víz-és Csatornamű Kft. Felügyelő Bizottságának 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Molnár Pál a FEB elnöke

 

21.

Javaslat a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására és díjazásának megállapítására

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

22.

Javaslat a Karcagi "Erőforrás" Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: Andrási Zoltán ügyvezető

 

23.

Beszámoló a Karcagi "Erőforrás" Kft. ügyvezetőjének 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Andrási Zoltán ügyvezető

 

24.

Beszámoló a Karcagi "Erőforrás" Kft. Felügyelő Bizottságának 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Kovácsné Kerekes Katalin a FEB elnöke

 

25.

Javaslat a Karcagi "Erőforrás" Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására és díjazásának megállapítására

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

 

26.

Javaslat a KVG Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: Nyíri László ügyvezető

 

 

27.

Beszámoló a KVG. Kft. ügyvezetőjének 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Nyíri László ügyvezető

 

 

28.

Beszámoló a KVG Kft. Felügyelő Bizottságának 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Karcagi-Nagy Zoltán a FEB elnöke

 

 

29.

Javaslat a KVG Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására és díjazásának megállapítására

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

30.

Javaslat a KVG Kft. ügyvezetőjének megválasztására

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

31.

Javaslat a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására és díjazásának megállapítására

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

32.

Javaslat a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. könyvvizsgálója díjazásának módosítására

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

33.

Javaslat a Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának díjazására

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

34.

Javaslat a Karcag Kincse Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: Polyik Zoltán ügyvezető

 

35.

Beszámoló a Karcag Kincse Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Polyik Zoltán ügyvezető

 

36.

Beszámoló a Karcag Kincse Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Szepesi Tibor a FEB elnöke

 

37.

Javaslat a Karcag Kincse Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

38.

Javaslat a Karcag, Rákóczi u. 39. sz. alatti, 22 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség Szatmári Péter részére történő pályázaton kívüli bérbeadásáról szóló 218/2017. (VI.29.) „kt” sz. határozat módosítására

Előadó: Gyurcsek János alpolgármester

 

 

Letöltés egyben (nyilt.zip 19,5MByte) Frissült: 2020.07.20. 12:25