2020. március 26. (csütörtök) 15:00

Sorszám

Előterjesztés címe

Letölthető fájl

1.

Javaslat a települési támogatások rendszeréről szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Rózsa Sándor jegyző

 

2.

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

3.

Javaslat a helyi közterületek kezeléséről, védelméről és igénybevételéről szóló rendelet-tervezetre

Előadó: Rózsa Sándor jegyző

 

4.

Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 10/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Rózsa Sándor jegyző

 

5.

Tájékoztató a kül- és belterületi út- és járdajavítások szükségességéről és az elvégzendő feladatok megállapításáról

Előadó: Dobos László polgármester

 

6.

Javaslat Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Programjára

Előadó: Dobos László polgármester

 

7.

Javaslat a Déryné Kulturális, Turisztikai Sport Központ és Könyvtár megbízott igazgatójának személyére

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

8.

Javaslat a Kádas György EGYMI szakmai alapdokumentum módosításának véleményezésére

Előadó: Dobos László polgármester

 

9.

Javaslat a „Karcag testvérvárosaiért” Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

 

10.

Javaslat a Karcag belterület 4815/1 hrsz. alatti középiskola területén létesítendő nem táplálós napelemes energiatermelő rendszer megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

11.

Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása igénylésére

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

12.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadók:   Rózsa Sándor jegyző

Dr. Czap Enikő aljegyző

Dr. Bukács Annamária irodavezető

Szabóné Bóka Réka költségvetési csoportvezető

Dr. Kovács László jogtanácsos

 

 

13.

Javaslat  Nagykunságért” díj adományozására

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

14.

Javaslat Nyíri László a Karcagi VG. Lakatosipari Gyártó Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság ügyvezetőjének jutalmazására

Előadó: Dobos László polgármester

 

15.

Javaslat a Karcag, Kertész József utca 5. 2. lph. 2. em. 8. ajtószám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

Letöltés egyben (nyilt.zip 420 KByte) Frissült: 2020.03.20. 13:04