2020. február 27. (csütörtök) 15:00

Sorszám

Előterjesztés címe

Letölthető fájl

1.

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dobos László polgármester

(Az anyag elkészült!)

 

2.

Javaslat a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Rózsa Sándor jegyző

 

3.

Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 16/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Rózsa Sándor jegyző

 

4.

Javaslat a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcag Város Településszerkezeti Tervének megállapításáról szóló 309/2001. (VI. 20.) „kt.” sz. határozat módosítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

5.

Javaslat a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról szóló 18/2001. (VII. 04.) számú rendelet módosítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

6.

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 23/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Rózsa Sándor jegyző

 

7.

Beszámoló a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Szepesi Tibor igazgató

 

 

8.

Javaslat a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 2020. évi munkatervének jóváhagyására

Előadó: Szepesi Tibor igazgató

 

 

 

9.

Beszámoló a Györffy István Nagykun Múzeum 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Nagy Molnár Miklós igazgató

 

10.

Javaslat a Györffy István Nagykun Múzeum 2020. évi munkatervének jóváhagyására

Előadó: Dr. Nagy Molnár Miklós igazgató

 

 

11.

Javaslat a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár intézményvezetői állásának pályázati meghirdetésére

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

12.

Tájékoztató a Karcagi Ipari Park Kft. 20 éves fennállásáról

Előadó: Varga Nándor ügyvezető

 

 

13.

Javaslat Dobos László főállású polgármester cafetéria juttatására

Előadó: Rózsa Sándor jegyző

 

 

14.

Javaslat Gyurcsek János főállású alpolgármester cafetéria juttatására

Előadó: Dobos László polgármester

 

15.

Javaslat Sári Kovács Szilvia társadalmi megbízatású, nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 243/2019. (X.24.) „kt.” sz. határozat módosítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

16.

Javaslat Sári Kovács Szilvia társadalmi megbízatású, nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester költségtérítésének megállapításáról szóló 244/2019. (X.24.) „kt.” sz. határozat módosítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

17.

Javaslat az egyes önkormányzati ingatlanokat terhelő vízvezetési szolgalmi jog Sprint-Farm Kft. javára történő alapításáról szóló 180/2019. (VIII.01.) „kt.” sz. határozat módosítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

18.

Javaslat a Karcagi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előadó: Rózsa Sándor jegyző

 

19.

Javaslat a Karcag város kulturális feladatainak támogatásával összefüggő döntés meghozatalára

Előadó: Dobos László polgármester

 

20.

Javaslat a „Szennyvízhálózat előkészítése Karcag városban” című projekthez kapcsolódó tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés megindítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

21.

Javaslat a belterület 7279/1 hrsz-ú ingatlanból 2600 m2 nagyságú terület értékesítése az Agrosprint Zrt. részére

Előadó: Dobos László polgármester

 

22.

Javaslat a Karcag, Dózsa György út 2. szám alatti, 43 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség Kun-Ép Fém Kft. részére történő bérbeadására

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

23.

Javaslat a Karcagi Laktanyában lévő 5376/40 hrsz-ú 90,28 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség Karcagi Hagyományőrző Talpas Íjászkör Egyesület részére történő pályázaton kívüli bérbeadásáról szóló 23/2017. (I.26.) „kt” sz. határozat módosítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

24.

Javaslat a Karcag, Táncsics Mihály körút 1-3. 3. lph. 4. em. 13. ajtószám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására

Előadó: Dobos László polgármester

 

25.

Javaslat a Karcag, Táncsics Mihály körút 21. fsz. 2. ajtószám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

Letöltés egyben (nyilt.zip 40,03 MByte) Frissült: 2020.02.24. 15:45