2019. június 27. (csütörtök) 15:00

Sorszám

Előterjesztés címe

Letölthető fájl

1.

Javaslat Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.01.) rendelet módosítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

2.

Javaslat a településkép védelméről szóló 9/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

3.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 12/2017. (IX.28.) rendelet módosítására

Előadó: Rózsa Sándor jegyző

 

4.

Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek elektronikus ügyintézés tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosítására

Előadó: Rózsa Sándor jegyző

 

5.

Javaslat az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet-tervezetre

Előadó: Rózsa Sándor jegyző

6.

Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott alapítványok, illetve közalapítványok tevékenységéről

Előadók:   Dobos László polgármester

Kuratóriumok elnökei

 

7.

Javaslat a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetőjének megbízására

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

8.

Beszámoló a Karcag Városi Önkormányzat Bizottságainak tevékenységéről

(2014. november-2019. május)

Előadó: Bizottságok elnökei

 

9.

Beszámoló a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Programjának végrehajtásáról

Előadó: Dobos László polgármester

10.

Beszámoló a TRV Zrt. 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Bakondi Patrik vezérigazgató

 

 

 

 

11.

Javaslat az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó nevelési- és oktatási intézményekben a gyermekétkeztetés biztosítása érdekében kötendő ellátási szerződésekről szóló 235/2002. (V.28.) ,,kt.” sz. határozat módosítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

12.

Javaslat a Városi Önkormányzat Városgondnoksága alapító okiratának módosítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

13.

Javaslat egyes külterületi termőföldeknek a Karcagi Nagykun Vadásztársaság részére történő haszonbérbe adásáról szóló 61/2015. (III.26.) "kt." sz. határozat módosítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

14.

Javaslat Karcag Város Településrendezési eszközeinek 2019. évi 1. módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárására

Előadó: Dobos László polgármester

 

15.

Javaslat a „Karcagi bölcsőde felújítása” című pályázat benyújtásáról szóló 105/2019. (V.30.) „kt.” sz. határozat módosítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

16.

Javaslat az önkormányzati ASP rendszerhez kapcsolódó Iratkezelési szabályzat és IT biztonsági szabályzat jóváhagyására

Előadó: Dobos László polgármester

 

17.

Javaslat a Karcag, Rákóczi u. 39. sz. alatti, 22 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség Balla Ágnes részére történő pályázaton kívüli bérbeadására

Előadó: Dobos László polgármester

 

18.

Javaslat a Karcag, Kertész József utca 5. 2. lph. 1. em. 5. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására

Előadó: Dobos László polgármester

 

19.

Javaslat a Karcag, Zöldfa utca 48/B. fsz. 2. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására

Előadó: Dobos László polgármester

 

Letöltés egyben (nyilt.zip 3,20 MByte) Frissült: 2019.06.21. 11:11