2019. május 30. (csütörtök) 15:00

Sorszám

Előterjesztés címe

Letölthető fájl

1.

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetre

Előadó: Dobos László polgármester

 

2.

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi maradványának felhasználásáról szóló rendelet-tervezetre

Előadó: Dobos László polgármester

 

3.

Javaslat Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.01.) rendelet módosítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

4.

Javaslat a 2018. évi ellenőrzési jelentésre

Előadó: Dobos László polgármester

 

5.

Javaslat az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentésre

Előadó: Dobos László polgármester

6.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadók:  Rózsa Sándor jegyző

Kun Csilla a KTKT-SZSZK vezetője

 

7.

Javaslat a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetői állásra kiírt Pályázatot Véleményező Bizottság létrehozására

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

8.

Javaslat a "Karcagi bölcsőde felújítása" című pályázat benyújtására

Előadó: Dobos László polgármester

 

9.

Javaslat a Karcag 154/1. hrsz. és 156. hrsz. ingatlanok értékesítésével összefüggő megbízási szerződések megkötésére

Előadó: Dobos László polgármester

10.

Javaslat az egyes önkormányzati ingatlanokat terhelő vízvezetési szolgalmi jog Sprint-Farm Kft. javára történő alapítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

 

 

 

11.

Javaslat a Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma átszervezésének véleményezésére

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

12.

Javaslat a járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázaton való részvételre

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

13.

Javaslat Karcag Város Településrendezési eszközeinek 2019. évi 1. módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

14.

Javaslat Karcag Város Településrendezési eszközeinek 2019. évi 2. módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére

Előadó: Dobos László polgármester

 

15.

Javaslat a Nagykun Víz-és Csatornamű Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: Andrási István ügyvezető

 

16.

Beszámoló a Nagykun Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Andrási István ügyvezető

 

17.

Beszámoló a Nagykun Víz-és Csatornamű Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Molnár Pál a FEB elnöke

 

18.

Javaslat a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására és díjazásának megállapítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

19.

Javaslat a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. könyvvizsgálójának személyére

Előadó: Dobos László polgármester

20.

Javaslat a Karcagi "Erőforrás" Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: Andrási Zoltán ügyvezető

21.

Beszámoló a Karcagi "Erőforrás" Kft. ügyvezetőjének 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Andrási Zoltán ügyvezető

 

22.

Beszámoló a Karcagi "Erőforrás" Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Kovácsné Kerekes Katalin a FEB elnöke

 

23.

Javaslat a Karcagi „Erőforrás” Vagyonhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének újraválasztására

Előadó: Dobos László polgármester

 

24.

Javaslat a Karcagi "Erőforrás" Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására és díjazásának megállapítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

25.

Javaslat a Karcagi "Erőforrás" Kft. könyvvizsgálójának személyére

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

26.

Javaslat a KVG Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: Lukács Tibor ügyvezető

 

27.

Beszámoló a KVG. Kft. ügyvezetőjének 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Lukács Tibor ügyvezető

 

28.

Beszámoló a KVG Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Karcagi-Nagy Zoltán a FEB elnöke

 

29.

Javaslat a KVG Kft.  ügyvezetőjének megbízására

Előadó: Dobos László polgármester

 

30.

Javaslat a KVG Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására és díjazásának megállapítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

31.

Javaslat a KVG Kft. könyvvizsgálójának személyére

Előadó: Dobos László polgármester

32.

Javaslat a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: Balajti József ügyvezető

 

33.

Beszámoló a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. ügyvezetőjének 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Balajti József ügyvezető

 

34.

Beszámoló a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Temesváry Tamás a FEB elnöke

 

35.

Javaslat a Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megbízására

Előadó: Dobos László polgármester

 

36.

Javaslat a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására és díjazásának megállapítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

37.

Javaslat a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. könyvvizsgálójának személyére

Előadó: Dobos László polgármester

38.

Javaslat a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi éves beszámolójának elfogadására

Előadó: Dobos László polgármester

 

39.

Beszámoló a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Dobos László polgármester

 

40.

Beszámoló a Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Ökrös Gábor a FEB elnöke

 

41.

Javaslat a Karcag Kincse Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: Polyik Zoltán ügyvezető

 

42.

Beszámoló a Karcag Kincse Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Polyik Zoltán ügyvezető

 

43.

Beszámoló a Karcag Kincse Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Szepesi Tibor a FEB elnöke

 

44.

Javaslat a Karcag Kincse Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megbízására

Előadó: Dobos László polgármester

 

45.

Javaslat a Karcag Kincse Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására Előadó: Dobos László polgármester

 

46.

Javaslat a „Karcag Kincse Rendezvényszervező Nonprofit Kft.” részére tagi kölcsön biztosítására

Előadó: Dobos László polgármester

 

47.

Javaslat a karcagi 117 hrsz-ú, 79 m2alapterületű ingatlan Csillag Barnabás József részére történő értékesítésére

Előadó: Dobos László polgármester

 

48.

Javaslat a Karcag, Kórház u. 10. sz. alatti,19m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség Cs. Nagy Erzsébet Ibolya részére történő bérbeadására

Előadó: Dobos László polgármester

 

49.

Javaslat a karcagi 2425/8 hrsz-ú, 94 m2alapterületű ingatlan Andrási Zoltán részére történő értékesítésére

Előadó: Dobos László polgármester

 

50.

Javaslat Karcag Város Egészségügyi és Szociális Szolgálatáért Díj adományozására

Előadó: Dobos László polgármester

 

51.

Javaslat Karcag város jó tanulója, jó sportolója díj adományozására

Előadó: Dobos László polgármester

 

 

Letöltés egyben (nyilt.zip 4,60 MByte) Frissült: 2019.05.23. 18:15